moja misja:
Skuteczność

Kancelaria funkcjonuje na rynku usług prawnych już od ponad 20 lat. Wykonywanie pracy już w trzech zawodach prawniczych takich jak: prokurator, radca prawny, adwokat, dało mi duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, gospodarczych, cywilnych oraz administracyjnych. Zajmuję się również stałą obsługą podmiotów gospodarczych ubiegających się o zamówienia publiczne. Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, skuteczność i profesjonalizm.

sprawy karne

- obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
- reprezentowanie i pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie postępowania karnego
- pomoc prawna w postępowaniu mediacyjnym
- analiza spraw karnych
- dochodzenie roszczeń cywilnych związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem

sprawy cywilne i gospodarcze

-roszczenia majątkowe o zapłatę i roszczenia o odszkodowania z tytułu naprawienia szkody wynikającej z wykonania i niewykonania zobowiązań
- roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych
- zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania...

sprawy administracyjne

- reprezentowanie stron przed organami administracji państwowej, organami samorządowymi, sądami administracyjnymi
- opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych , zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji
- analiza spraw administracyjnych i wydawanie opinii prawnych

sprawy prawa pracy

- reprezentowanie stron przed sądami pracy
- dochodzenie roszczeń związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę
- obrona pracownika w związku z naruszeniem norm prawa pracy...

sprawy rodzinne

- rozwody, separacja, alimenty , kontakty rodziców z dziećmi, władza rodzicielska
- podział majątku, rozliczenia małżonków na etapie postępowania przedsądowego i sądowego
- opieka , kuratela, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

sprawy na etapie postepowania przedsądowego

- wstępna analiza sprawy
- wezwania do zapłaty i windykacja należności
- przygotowanie sprawy do etapu postępowania sądowego

najnowsze aktualności

Zobacz wszystkie
Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply d...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy […]

31 lipca 2021

Tutaj tytuł nowości długa

Tutaj tytuł nowości długa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim […]

31 lipca 2021

o mojej kancelarii

Jestem czynnym zawodowo prawnikiem od około 28 lat.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1993-1997, odbywałem praktykę i aplikację w Prokuraturze Rejonowej Wrocław Stare Miasto – gdzie, następnie, pracowałem jako prokurator Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego tej prokuratury. Praca w prokuraturze dała mi duże doświadczenie oraz wiedzę z zakresu postępowania przygotowawczego oraz sądowego .
Następnie, po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, wykonywałem zawód radcy prawnego zajmując się obsługą spółek prawa handlowego, podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej – takich jak 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz 66 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku. W związku z wykonywaniem pracy w w/w jednostkach prowadziłem i uczestniczyłem w procesach dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie oraz sądami.
Wykonywany zawód adwokata jest zatem kwintesencją wiedzy oraz praktyki zdobytej do tej pory dając gwarancję skutecznego i profesjonalnego rozwiązywania spraw trudnych i skomplikowanych.