Sprawy na etapie postepowania przedsądowego

  • wstępna analiza sprawy
  • wezwania do zapłaty i windykacja należności
  • przygotowanie sprawy do etapu postępowania sądowego